ตัวแทนนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ตามภาษาถิ่น จำนวน 9 ภาษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 กันยายน 2563
โดย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เข้าชม : 332 คน
ตัวแทนนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ตามภาษาถิ่น จำนวน 9 ภาษา

ตัวแทนนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ตามภาษาถิ่น จำนวน 9 ภาษา ตามพื้นที่รับสมัครเพื่อกระจายข่าวการรับสมัครให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ทั้งนี้ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวก