รับฟัง "คณะศึกษาศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาประถมศึกษา รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563
โดย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เข้าชม : 1065 คน
รับฟัง

รับฟัง "คณะศึกษาศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาประถมศึกษา รุ่นที่ 2 เรียนฟรี ค่าหอพักฟรี พร้อมสนับสนุนค่าครองชีพและอุปกรณ์การเรียนให้ทุกเดือน เรียนจบบรรจุรับราชการครูในภูมิลำเนาตนเอง สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน"
.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
.
https://www.facebook.com/cmuofficial/videos/3182842148491192
.
#CCARCPodcast #CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #SDG1 #SDG4