ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เข้าชม : 972 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

คลิก Download เพื่อข้อมูลรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 (download)