ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มกราคม 2564
โดย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เข้าชม : 1189 คน
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คลิก Download ผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (download)