ติดต่อเรา

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 087-3034228
อีเมล : kruraktincmu@gmail.com