ติดต่อเรา

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

096-7195872, 093-1796201

คุณกรรณิการ์ สุระใจ

kruraktincmu@gmail.com