กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุน

กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการครู(รักษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่