ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 ตุลาคม 2564
โดย : หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้เข้าชม : 1357 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน(โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 3
ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองรอบที่ 1

 

>> คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ <<

 

 

โดยผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เข้ารายงานตัว รับฟังการปฐมนิเทศ และเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ ในวันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting หมายเลข 759 620 2022