ประกาศผลผลการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นรอบที่ 1 (เพิ่มเติม) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565
โดย : หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้เข้าชม : 348 คน
ประกาศผลผลการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นรอบที่ 1 (เพิ่มเติม) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4

ประกาศผลผลการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นรอบที่ 1 (เพิ่มเติม)
ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4

ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

>> คลิก <<


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศผลผลการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นรอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)