ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองรอบที่ 3 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 ธันวาคม 2565
โดย : หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้เข้าชม : 337 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองรอบที่ 3 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองรอบที่ 3

ต.แม่คง  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม)

โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองรอบที่ 3 โดยวิธีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

>>> คลิก <<<