ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน(โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองรอบที่ 4 โดยวิธีการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2565
โดย : หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้เข้าชม : 1032 คน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน(โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองรอบที่ 4 โดยวิธีการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือก

ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน 
(โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองรอบที่ 4 โดยวิธีการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือก

>> คลิก <<


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเข้าส (download)