ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2566
โดย : หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้เข้าชม : 1323 คน
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

"เพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก
ในระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม พ.ศ.2566"

 >> คลิก <<

 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม พ.ศ.2566 (download)