ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564
โดย : หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้เข้าชม : 2178 คน
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

 

 >> คลิก Download <<


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (download)