ประกาศ ขยายพื้นที่รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
โดย : หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้เข้าชม : 719 คน
ประกาศ ขยายพื้นที่รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ ขยายพื้นที่รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้รับทุน
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

 >> ดาวน์โหลด <<


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศขยายพื้นที่รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (download)