ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม (กรณีขยายเขตพื้นที่) เพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 ธันวาคม 2564
โดย : หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้เข้าชม : 1338 คน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม (กรณีขยายเขตพื้นที่) เพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม
(กรณีขยายเขตพื้นที่) เพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

>>Download<<


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม (กรณีขยายเขตพื้นที่) เพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (download)