ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลังดำเนินการประกาศเพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564
โดย : หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้เข้าชม : 2064 คน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลังดำเนินการประกาศเพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


หลังดำเนินการประกาศเพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

>>Download<<


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลังดำเนินการประกาศเพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ (download)