ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม (กรณีขยายเขตพื้นที่) หลังดำเนินการประกาศเพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 8 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 ธันวาคม 2564
โดย : หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้เข้าชม : 1907 คน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม (กรณีขยายเขตพื้นที่) หลังดำเนินการประกาศเพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 8 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ฉบับเพิ่มเติม (กรณีขยายเขตพื้นที่)
หลังดำเนินการประกาศเพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก
ในระหว่างวันที่ 8 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

>> Download <<


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม (กรณีขยายเขตพื้นที่) หลังดำเนินการประกาศเพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 8 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเป็นที (download)